1 / 13

LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON . ? Co vyrábí ?.

abril
Download Presentation

LOUIS VUITTON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LOUIS VUITTON

 2. ? Co vyrábí ? Vyrábí hodinky kabelky hlavně šály a různé šátky také boty trička džíny sedačky kryty na telefony čepice bundy telefony, je i jedno auto sluneční brýle Louis Vuitton je módní návrhář je to skoro nejznámější modní návrhář na světě je to značka a je z Paříže , vyrábí ještě kabelky peněženky a dělají i grafity ale to nevytváří pan Vuitton

 3. Louis vuitton brýle

 4. Louis Vuitton bundy

 5. Louis vuitton trika

 6. Louis vuittonšálya šátky

 7. džíny

 8. boty

 9. telefony

 10. kabelky

 11. peněženky

 12. čepice

 13. hodinky

More Related